Market Müşterilerinin Memnuniyet Araştırması Erzurum İçin Bir Uygulama


ÖZER H., OKTAY E., LEBE F.

Selçuk Üniv. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.7, 2007 (Peer-Reviewed Journal)