Nasreddin Hoca ve Cuha fi s Sekafeti ş Şarkiyye


UYLAŞ S.

Tercemetu'l-Şi'ri'l-Hadis ve'l-Muasır fi'l-Adabi'ş-Şarkiyye, KAHİRE, Mısır, 18 Mayıs 2007

  • Basıldığı Şehir: KAHİRE
  • Basıldığı Ülke: Mısır