Klinik ve Radyolojik Olarak Tanı Konulan Milier Tüberküloz Olgusu