ANDEZİT ATIKLI POLİMER KOMPOZİTLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİ


POLAT H., OLTULU M.

I. ULUSLARARASI BATTALGAZi MULTiDiSIPLiNERCALl§MALAR KONGRESI, 7 - 09 December 2018