Büyükbaş Hayvan Üreticilerinin Suni Tohumlama Yaptırma Kararlarını Belirleyiciler Üzerine Bir Analiz


YAVUZ F., AKSOY A.

Atatürk Üniv. İİBF Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)