Fâtımî Hutbelerinin Eğitim Açısından İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması


Şimşek E., Ecer M.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.19, pp.1-30, 2022 (Peer-Reviewed Journal)