Çalışanlarda Tutumsal Bağlılık İle Duygusal Zekânın Özbilinç Alt Boyutu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


TİMUROĞLU M. K., GÜRKAN H.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.113-144, 2016 (Peer-Reviewed Journal)