Bir Self Etch Adezivin Kan Tükürük ve Çürük Belirleyici İle Kontamine Dentine Bağlanma Dayanımının İncelenmesi


TÜREL V. , Özcan K., SEVEN N.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul.., 27 - 28 October 2014