Nasreddin Hoca ve Cuha fi s Sekafeti ş Şarkiyye


UYLAŞ S.

Bulletin of Faculti of arts-University of Alexandria; Mecelletu Kulliyeti’l-Âdâb-Câmi‘atu’l-İskenderiye, ss.561-571, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Bulletin of Faculti of arts-University of Alexandria; Mecelletu Kulliyeti’l-Âdâb-Câmi‘atu’l-İskenderiye
  • Sayfa Sayısı: ss.561-571