İLETİŞİM İKLİMİ İLE PSİKOLOJİK SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Başcı A. Z., Geçikli F.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, pp.1920-1936, 2022 (Peer-Reviewed Journal)