2,4-D Diklorofenoksi Asetik Asit’in Sazanlarda (Cyprinus carpio) Kritik Yüzme Hızı ve Hematoloji Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Atamanalp M., Tuna M.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-5, 2022 (Peer-Reviewed Journal)