Buzağılarda boynuzsuzlaştırma tekniklerine bağlı ağrı düzeyinin ve analjezik uygulamasının değerlendirilmesi


YANMAZ L. E., KAYA M., DOĞAN E., OKUMUŞ Z., KAYNAR Ö.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)