Çöktürme Havuzlarının Giriş Yapılarının Çöktürme Verimine Olan Etkisinin İncelenmesi


KOCADAĞİSTAN B., KOCADAĞİSTAN E., İRDEMEZ Ş., TOPÇU N.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.41-46, 2013 (Peer-Reviewed Journal)