Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının Din ve İnanç Hürriyeti Açısından Demokratik Bazı Ülkelerin Anayasalarıyla Karşılaştırılması


AKTAŞ H. E.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.1-25, 2013 (Peer-Reviewed Journal)