Tütün Kullanımını Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon İle Analizi


ALKAN Ö., DEMİR A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, pp.1227-1244, 2019 (Peer-Reviewed Journal)