Bankacılık ve Sermaye Piyasası Çalışmaları


Erden B. (Editor), Topal B. (Editor)

Efe Akademi A.Ş., İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Efe Akademi A.Ş.
  • City: İstanbul
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Bir ülkenin finansal sistemi, ekonomik istikrarının temel taşıdır. 

Finansal sistemin en önemli unsurlarını ise bankacılık sistemi ve sermaye 

piyasaları oluşturmaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasası sistemleri ile fon 

fazlası olan kişilerden fon ihtiyacı olanlara yapılan parasal transferler yatırıma 

ve istihdama dönüşecektir. Bu durum ülkenin kalkınmasına, atıl durumdaki 

fonların kullanılmasına kayıt dışılığın azalmasına ve sermayenin tabana 

yayılmasına imkân sağlayarak, ülkenin finansal yapısının istikrar

kazanmasına ülkenin refah seviyesinin yükselmesine olanak sağlayacaktır.

Ancak finansal istikrarı sürdürmek, küreselleşen dünya koşulları, 

karmaşık hale gelen piyasalar çok uzun sürmeden meydana gelen finansal 

krizler ve oynaklıklarla gittikçe zorlaşmaktadır. Ayrıca son yıllarda 

yaşadığımız ve etkilerini halen daha izlediğimiz, dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 salgını da ülke ekonomilerini durma noktasına getirmiştir. Bu 

etkileri giderebilmek veya azaltabilmek için ülkelerin, etkin bir bankacılık ve 

sermaye piyasasına ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Covid-19 salgını ile birlikte dünya, büyük bir dijital dönüşüm 

geçirmektedir. Bankacılık ve sermaye piyasalarının bundan uzak kalması 

beklenemez. Bu hızlı dönüşüm bankacılık ve sermaye piyasası alanlarında da 

kendini hissettirmiş müşterilerin bankaya gitmeden her işi online olarak 

yapabilmeleri, bilinen usullerin değişmesi bizi bu kitabı çıkarmaya 

yönlendirmiştir.

Bankacılık ve sermaye piyasası yaklaşımları adlı kitabımız, güncel 

olarak bankacılık ve sermaye piyasası alanlarında yaşanan konulara yönelik, 

teorik ve uygulamalı akademik çalışmalardan oluşmaktadır. Kitabımızın her 

bir bölümü alanında uzman değerli akademisyen hocalarımızın emeğiyle 

oluşturulmuştur. Kitap bölümlerinin hazırlanmasında emeği geçen değerli

akademisyen hocalarımıza, çok teşekkür ederiz.