DAİMİ DİŞ GERMİ EKSİK OLAN SÜT AZI DİŞİNİN MTA İLE KÖK KANAL TEDAVİSİ:BİR OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Saraç F., Derelioğlu S.

27. İZDO ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, İzmir, Turkey, 27 - 31 October 2021, pp.374

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.374
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

P-48 Daimi Diş Germi Eksik Olan Süt Azi Dişinin Mta İle Kök Kanal Tedavisi:bir Olgu Sunumu Fatma Saraç1 , Sera Şimşek Derelioğlu2 1 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Giriş: Çocuk Diş Hekimliği'nde doğumsal diş eksikliklerine ait tedavi planlaması, hastanın ileri yaşlardaki dental gelişimini de etkileyecek olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Altta daimi küçük azı dişi bulunmayan süt azı dişlerinin tedavisinde, dişlerin çekilmesi ve ağızda tutulması iki temel tedavi seçeneği olarak görülmektedirBu olgu sunumunun amacı, altta daimi diş germi bulunmayan alt sağ 2.süt azı dişinin MTA (Mineral trioxide aggregate) ile yapılan kanal tedavisinin ve bir yıllık takip sonuçlarının sunulmasıdır. Vaka metodu: Kliniğimize spontan ağrı şikayetiyle başvuran 14 yaşındaki erkek hastanın yapılan klinik ve radyografik İncelemeler sonucunda 75 numaralı dişine irreversbl pulpitis tanısı konuldu.75 numaralı dişin furkasyonunda ve mesialinde rezorbsiyon gözlendi.MTA ile kök kanal tedavisi yapılmasına karar verildi.Kanal tedavisi tamamlanan diş paslanmaz çelik kuron (PÇK) ile restore edildi.MTA son yıllarda geliştirilen biyouyumlu ve biyoindüktif sert doku bariyeri oluşumunu sağlayan bir materyaldir.Daimi diş germi eksik olan süt dişlerinin kök kanal tedavisinde başarılı bir şekilde kullanımı mevcuttur. Sonuç:Bir yıllık takip sonucu rezorbsiyon alanlarının iyileştiği ve dişin asemptomatik olduğu görülmüştür. Yaptığımız bu olgu hem endikasyon hemde klinik başarı açısından literatürle uyumlu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: MTA,kök kanal tedavisi,süt dişlenme P-48 Root Canal Treatment With Mta Of Primary 2. Molar Tooth With No Permanent Successor : A Case Report Fatma Saraç1 , Sera Şimşek Derelioğlu1 1 Department Of Pedodontics, Faculty Of Dentistry, Atatürk University Erzurum, Turkey Aim: Treatment planning in patients with congenital tooth agenesis has great importance in Pediatric Dentistry, since it effects the dental development in later ages. There are two main treatment choices in primary molars without permanent successors: extraction or leaving the primary teeth in the mouth. The purpose of this case report is to present root canal treatment carried out in primary 2. molar tooth without permanent successor using MTA (Mineral trioxide aggregate) and results of their one year follow-up. Case description: A 14-year-old male patient applied to our clinic with the complaint of spontaneous pain. As a result of clinical and radiographic examinations, tooth number 75 was diagnosed as irreversible pulpitis. On the radiograph, resorption was observed in the furcation and mesial of tooth 75. It was decided to perform root canal treatment with MTA. The tooth whose root canal treatment was completed was restored with a PÇK (stainless steel crown). MTA is a biocompatible and bioinductive material that has been developed in recent years, providing the formation of a hard tissue barrier. There is a successful use in root canal treatment of primary teeth with no permanent successor. Conclusion: As a result of one-year follow-up, it was observed that the resorption areas improved and the tooth was asymptomatic. This case has been found to be consistent with the literature in terms of both indications and clinical success. Keywords: MTA,root canal treatment,primary teeth