Lema‘ât Tercümesinin Nüshaları Üzerine


KOTAN H.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.727-748, 2020 (Peer-Reviewed Journal)