Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Genel Muhasebe Dersini Alan Öğrencilerin Performansını Etkileyen Faktörler


Creative Commons License

Öztürk M.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.76, pp.201-220, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.201-220
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Genel Muhasebe dersini alan 13.772 öğrencinin yaşları, cinsiyetleri, üniversiteye kayıt şekilleri, kayıtlı oldukları program ve ağırlık genel not ortalamaları ile Genel Muhasebe dersi notları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak ve Genel Muhasebe dersinin performansına etki eden faktörleri tespit etmektir. T testi, Anova testi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinin yapıldığı çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin %32,5’inin dersi geçtiği, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin en başarılı öğrenciler olduğu, yaş grupları içinde en yüksek oranda AA ile dersi geçen öğrencilerin 50 yaşın üstünde olan öğrenciler olduğu, ağırlıklı genel not ortalaması 3,00’ün üzerinde olan öğrencilerin %42’sinin AA, %21,6’sının BA alarak dersi geçtiği, dersten AA alan öğrencilerin %52,9’unun ağırlıklı genel not ortalamasının 3,00’ün üzerinde olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin Genel Muhasebe notları ile yaşları, kayıtlı oldukları program, kayıt şekilleri, ağırlıklı genel not ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve bağımsız değişkenlerin Genel Muhasebe notunu %46,4 açıkladığı belirlenmiştir.