İkiz Açık Hipotezi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1980-2012)


ÜZÜMCÜ A., KANCA O. C.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.17-42, 2013 (Peer-Reviewed Journal)