Kalkınmışlık Farkı ve Neden Sonuç İlişkisi Bağlamında Kırsaldan Kente Yapılan Göçler Türkiye de TRA2 Bölgesi Üzerine Ampirik Bir Analiz


KARAKAŞ A., YEŞİLYURT C., KOÇAK Y.

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, no.1, pp.16-38, 2013 (Peer-Reviewed Journal)