ITUNES U ile Açık Ders Materyallerinin Paylaşımı Deneyimi: Atatürk Üniversitesi örneği


YILDIRIM S. , BÖLEN M. C. , ÇELİKER O. , DAŞ A.

Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi 16-17 Ekim 2014 İstanbul Türkiye, 16 - 17 October 2014