Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Yurtiçi Yatırımların CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkisinin Ampirik Analizi


ŞAHİNOĞLU T., Erdem U.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.9, no.79, pp.19-28, 2022 (Peer-Reviewed Journal)