GELIŞIMSEL KALÇA DISPLAZILERINDE PEMBERTON VE FERGUSON CERRAHISININ UZUN DÖNEM SONUÇLARI


TOY S. , YILAR S. , KÖSE M. , TUNCER K. , EZİRMİK N.

1. TÜRK DÜNYASI ORTOPEDİ VETRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 20 - 21 April 2018