Deli Kür Romanının Kültürel Altyapısının İncelenmesi


ADIGÜZEL S.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştımaları Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.105-110, 2001 (Peer-Reviewed Journal)