Bazı Bromofenollerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi Ve İnsanKarbonik Anhidraz İzoenzimleri İle Asetilkolinesteraz ve BütirilkolinesterazEnzimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


ÖZTAŞKIN N., TASLIMI P., MARAŞ A. , GÖKSU S. , GÜLÇİN İ.

Uluslararası Katılımlı5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017