Çocuk acile başvuran hasta yakınlarının kaygı durumları ile öfke ifade tarzlarının belirlenmesi


YALÇINÖZ BAYSAL H. , BİLGİN S. , İPEK ÇOBAN G. , AY E.

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 October 2012