ERZURUM İLİNDE BİR GRUP SAĞLIK PERSONELİNİN MESLEKİ SORUN, BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN SAPTANMASI


TANRIVERDİ G., daştan a., BİLGİN S.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)