Cervical Stenosis and Hematometra as a Cause of Secondary Amenorrhea


VURAL M., TANRIVERDİ H. A. , ÇINAR TANRIVERDİ E. , BARUT A.

6. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2005

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye