Erzurum Kent Merkezinde Kitle Yeşil Alanların Hava Kalitesine Etkisi. Effect Of Large Green Areas On Aır Qualıty In Center of Erzurum


Koç A., Yılmaz S., Mutlu E.

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech., vol.6, no.4, pp.109-112, 2016 (Peer-Reviewed Journal)