ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI, TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI, ŞİDDET EĞİLİMLERİ VE ŞİDDETLE KARŞILAŞMA DURUMLARI


BALCI AKPINAR R. , KÜÇÜKOĞLU S., EJDER APAY S. , KARACA N., KÜÇÜK DURUR E. , KARTAL C. B. , et al.

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 20 - 22 Eylül 2018