Gebelerde Beden İmajı Algısı ve Distres Arasındaki İlişki.


EJDER APAY S. , BACACI H., GÜROL A.

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 April 2017