Erzurum Yakutiye Medresesinin Yapısal PerformansınınSonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi


KAVALİ e., ŞEKER B. Ş. , ÇAKIR F., UYSAL H.

Sempozyum, Türkiye, 1 - 03 October 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye