Tip IV Wiene kök kanal anatomisine sahip alt ikinci premolar dişin endodontik tedavisi


ALSANCAK M., ÇOLAK TOPCU K. M.

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 6 - 08 Mart 2015