partialy purification of phytase from Lactobacıllus plantarum ve l. acidophılus and investigation of their some kinetic properties.


DİKBAŞ N.

5. Ulusal moleküler biyoloji ve biyoteknoloji kongresi, Türkiye, 18 - 21 July 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye