POLİTİK İSTİKRARSIZLIK BAĞLAMINDA YATIRIM HARCAMALARI BÜTÇE AÇIKLARI VE YOLSUZLUKLAR EKONOMETRİK BİRYAKLAŞIM


AKAN Y. , KANCA O. C.

17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, 2 - 04 June 2016