Toraks Duvarında Lipoblastomatozis Malignite ve Lokal İnvazyon Kararı Mevcut Tanı Yöntemleri ile Verilebilir mi?


AKILLIOĞLU i., YİĞİTER M. , KIYICI H., YÜCESAN S., HİÇSÖNMEZ A.

28. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 22 - 25 September 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye