Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller ile Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkiler


DEMİR M., KAYA F., AYDOĞMUŞ E. N.

1st International Congress on Evolutionary Psychology, 21 - 22 April 2018