SILAR Tekniği ile Büyütülen ZnS ince Filmlerin Optik ve Yapısal Özellikleri


ÖZAKIN O. , GÜZELDİR B. , YILDIRIM F., TAŞER A., SAĞLAM M.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 28.FİZİK KONGRESİ, 6 - 09 September 2011