CAREGIVING BURDEN AND QUALITY OF LIFE IN CAREGIVERS OF THE CHILDREN WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER


KOŞAN Z. , SUNGURLU E.

7. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11 - 14 Ekim 2018