CONTEMPORARY ARABIC LITERATURE AND NOVEL


Creative Commons License

, Seyıdov R.

LATIN AMERICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-III PROCEEDING BOOK October 4-6, 2022 Villahermosa,Tabasco,, New Mexico, United States Of America, 4 - 06 October 2022, pp.114-115

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: New Mexico
  • Country: United States Of America
  • Page Numbers: pp.114-115
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşamın farklı alanlarında görülen kalkınma, büyük çabaların ve birçok faktörün bir araya gelmesi

neticesinde gerçekleşmektedir. Edebiyattaki kalkınma ise, o edebiyatın ait olduğu milletin şanlı

dönemlerinde elde ettiği başarıların bir ürünüdür. Milletler, bu başarıyı ancak fikrî ve edebî

kalkınmaya sevk edecek bilinçli ve samimi gayretleri ile elde edebilmektedir.

Bu bağlamda Modern dönem Arap edebiyatı’nda görülen kalkınma, başlıca iki temele dayanarak

gelişim göstermiştir. Birincisi, Arap edebiyatının köklü geçmişi ile kurduğu bağ, ikincisi ise, Fransız

işgali sonucunda modern Batı medeniyeti ile tanışmasıdır. Geleneksel Arap kültürünün ihya edilmesi,

matbaaların, kütüphanelerin, dil akademilerinin ve edebî cemiyetlerin açılıp yayılması yoluyla birinci

temel ikincisini sürekli desteklemiştir. Bu etkileşim sonucunda, dil yenilenmiş, eski Arap kültür

mirasının İslami, edebî ve fikrî eserlerinden yararlanılmış, el yazma eserler bir araya getirilip basımı

yapılmış, devlet, okul ve halk kütüphaneleri inşa edilmiştir. Ayrıca gazetelerde, kitaplarda ve bazı

sanat yayınlarında Arap kültürü ve İslam dini ile ilgili konular ele alınmıştır.

Modern Arap Edebiyatı’nın kalkınmasının ikinci dayanağı olan Fransız işgalinden sonra Modern

Batı medeniyeti ile kurulan iletişim ise, eğitim için Batı’ya gönderilen heyetler, misyonerlerin Arap

kültür mirasını tahkik etme çabaları, bilimsel eğitim metodu, misyonerlik okulları, Batı dillerinin

öğretilmesi gibi birçok şey temsil etmektedir. Batı ile temas sonucunda düzyazı, seci gibi süslü söz

sanatlarından arınarak sade, kolay ve anlaşılır hale gelmiş, Makâmât gibi klasik edebî usuller

terkedilmiş, hikâye, tiyatro ve makale gibi yeni edebî türler ortaya çıkmıştır.

Arap edebiyatında “modern” ile ifade edilen, İngiliz edebiyatındaki ile aynı değildir. Orta Doğu

ve Kuzey Afrika edebiyatlarında modern ile anlatılmak istenen XVIII. yüzyıl sonları ve XIX. yüzyıl

başlarında beliren Batı etkisidir. Paul Starkey “modern Arap edebiyatı” ifadesinde üç kelimenin de

bazı problemler taşıdığını söyler. İlk olarak modern kelimesiyle Batı etkisi kastedilir ve başlangıç

noktası olarak genelde 1798’de Napolyon’un Mısır’ı işgal ettiği tarih kabul edilir ancak bunun her

Arap ülkesi için aynı derecede bir etki oluşturduğu söylenemez. Makalede modern Arap edebiyatı ve

romanları geniş çapta incelenmekte ve ilginç gerçekler ortaya konmaktadır.