İnanç Turizmi ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Ağrı İli Örneği


KARABULUT K., KÖKSAL Y.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.1, pp.83-104, 2019 (Peer-Reviewed Journal)