Sübstitüe N-Propargil Dipirrometan Türevlerinin Siklizasyon Tepkimeleri


BASKIN D., ÇETİNKAYA Y. , BALCI M.

2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye