Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği


Eren Z., Erdoğan E.

Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.4, no.2, pp.82-88, 2018 (Peer-Reviewed Journal)