Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Siyasetin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi


İŞCAN Ö. F.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Dergisi, vol.60, pp.149-171, 2005 (Peer-Reviewed Journal)