Bir Anadolu Mastifinde Ekstremitelerde Oluşan Kitleler


OKUR S. , ULAŞ N. , DOĞAN E., ŞENOCAK M. G. , YANMAZ L. E. , ERSÖZ U. , et al.

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018