Ön ayak bileğipatolojilerinde artroskopik tedavisonuçlarımız


TUNCER K. , YILDIRIM Ö. S.

28, ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 30 October - 04 November 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye