Penn State Endişe Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması


MERVE Z., SEÇER İ. , KAŞIKÇI F.

Penn State Endişe Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması, 2 - 05 May 2018