Bir Bakım Evinde Görev Yapan Bireylerin Maruz Kaldıkları Şiddetin Ruhsal Hastalık İnancına Etkisi


GÜNGÖRMÜŞ K. , DURMAZ H.

III.Uluslarası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014