İzole abdusens paralizisi ile seyreden bilateral subdural hematom olgu sunumu


ÇALIKOĞLU Ç. , AKGÜL M. H. , AKGÜL O., AYKANAT Ö., GEZEN A. F.

TND 25. Bilimsel Kongresi.Türk Nöroşirurji Dergisi 2011, cilt 21, ek sayı, Türkiye, 22 - 26 April 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye